Sa radošću javljamo da je dovršena prva funkcionalna jedinica novog betonskog skate parka u Kutini!