SKATE PARKOVI

NAŠI SKATE PARKOVI

Betonski skate parkovi rade se od posebnog mixa betona sa velikim udjelom cementa bez poliestera i aditiva koji se zatim posebnom ručnom obradom glade do savršenstva (tzv. Crni sjaj). Beton je u potpunosti armiran armaturnom mrežom do 10mm debljine. Uz beton u skate parku najčešći materijal je i galvanizirani (cničani) metal okruglih ili pravokutnih rubnih profila, a nerjetko se koriste i materijali poput granita i kamena.

Uz sve navedeno glavna odlika dobrog skate parka je dizajn i svi segmenti koji se vežu uz konačan izgled i funkcionalnost skate parka, a to su: pravilni radijusi i kutevi te visine sprava, njihove pozicije, razmaci između elemenata te metalni rubovi i njihove dimenzije i pozicija. Ukratko dizajneri skate parka jednostavno moraju biti isključivo ljudi iz ekstremno sportskog svijeta.

ŽELITE SKATE PARK U VAŠEM GRADU?

Zatraži svoj park