NACRTI

OD SKICE/NACRTA SVE POČINJE

3D nacrti i skice u točnom mjerilu daju prikaz klijentima tj. korisnicima kako će izgledati skate park  ili projekt na kojem se radi tj. koji se planira.  U našem slučaju preko skica se odvija glavna rasprava sa korisnicima do konačnog izgleda njihovog skate parka.  Svaki betonski skate park je unikatan i ne postoje kataloški elementi(segmnti) za dizajn skate parka stoga dizajner skate parka mora biti čovjek sa velikim iskustvom iz extremnih sportova i znanjem arhitekta .

U ovoj kategoriji prikazivat ćemo skice tj. 3d nacrte projekata koje smo radili za klijente i korisnike koji prikazuju najzanimljiviji dio a to je finalna verzija izgleda skate parka.

ŽELITE SKATE PARK U VAŠEM GRADU?

Zatraži svoj park