PROJEKTI

Gradimo Skate parkove po cijeloj Hrvatskoj

Svaki projekt nama je novi izazov – bez obzira o kakvom se terenu, prostoru ili mjestu radi. Gotovo svaki projekt je po nečemu poseban za razliku od ostalih, radilo se to o lokaciji ili materijalu u kojem se izvodi.

Pod projekte smatramo cijeli skate park ili samo jedan segment skate parka ili instalacije. U projektima moguće je kombinirati i razne materijale kao asfalt i beton te granit, ili na primjer drvene rampe u kombinaciji s granitom i betonom. U ovoj kategoriji podjelili smo projekte u one najčešće na kojima radimo.

SKATE PARKOVI

Ovo je sekcija o betonskim skate parkovima. Beton izglađen do “Crnog sjaja” je najbolja vozna podloga za sve extremne sportove jer savršeno drži grip pod svim kotačima, brzo se suši, ne uvija se pod udarcima, otporan je na atmosferalije i gotovo ga je nemoguće vandalizirati. Zbog svih tih razloga savršen je vanjsku primjenu, siguran i dugoviječan.

POGLEDAJTE NAŠE PARKOVE

NACRTI

S njima sve počinje. Nacrti se uglavnom rade po nekoj zadanoj kvadraturi, obliku ili po ukupnom budžetu skate parka, te naravno prema željama budućih korisnika.  Nacrtima predstavljamo dizajn skate parka naručitelju ili krajnjim korisnicima s kojima prolazimo kroz neke njihove želje i prijedloge. Naši arhitekti koji rade na nacrtima su skateri koji uglavnom  rade skice i nacrte skate parkova. To je vrlo bitno da bi skate park u konačnici, kada bude napravljen, mogao u potpunosti biti vozljiv.

Za dobar nacrt arhitekt mora poštivati sve uvjete vozljivosti a to su: pravilni radijusi, točni nagibi i dužine sprava te kutevi i visine elemenata, a tu su i sigurnosne norme te udaljenosti između elemenata/sprava. Gotovo je nemoguće napraviti funkcionalni dizajn skate parka ako i sami niste vozač skate parka.

POGLEDAJTE NAŠE NACRTE

NON-PROFIT

Postoje i projekti u kojima radimo za scenu s ograničenim budžetom (nerijetko i vlastitim), ograničenim materijalima i zajedno s lokalnim korisnicima (skateri, BMX-eri, roleri, entuzijasti).

Ovo je sekcija u koju stavljamo projekte u kojima sudjelujemo kao skateri/BMX-eri sa znanjem profesionalaca, ali s raspoloživim alatima i materijalom lokalnih korisnika kojima pomažemo u realizaciji njihovih parkova. Počevši od DIY (do it yourself) priče i načina života, danas smo kroz veliko iskustvo postali profesionalci, tako da ćemo se uvijek truditi sudjelovati u DIY projektima i rado dijeliti svoje znanje s korisnicima koji su se organizirali da sami nešto učine.

POGLEDAJTE NON-PROFIT PROJEKTE

ŽELITE SKATE PARK U VAŠEM GRADU?

Zatraži svoj park