Dovršena je rekonstrukcija starog skate parka u Požegi u sklopu koje smo ostavili voznu podlogu (asfalt), u koju smo zatim urezali i izradili nove betonske elemente.

Ovo je primjer rekonstrukcije skate parka, u kojem smo u sklopu novog idejnog riješenja realizirali jednu potpuno novu situaciju od one koja je bila, i koja je u skladu sa aktualnim idejnim rješenjima novih olimpijskih sportova skateboarding-a i bmx-a te ostalih ekstremnih sportova.