Ajdovščina je malo mjesto u Sloveniji u kojem smo na starom asfaltu postojećeg skate parka započeli gradnju novog skate parka tj. njegove prve faze u obliku mini rampe sa hipom i bank hipom.