Općina Sv. Petar u Šumi dobila je svoj skatepark sa integriranim street basketball igralištem.

Hrvatska je ovim projektom, realiziranim uz podršku EU fondova dobila prvi sportski teren takve vrste!